TERMS OF SERVICE
ข้อกำหนดในการให้บริการ



1.) บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านผู้ที่สนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกท่านเข้าสู่บริการของ Achieve เราเป็นผู้ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ ชุดวิชาของเราเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ สติปัญญา และศักยภาพอย่างเป็นระบบ โดยเราต้องการเป็นผู้ช่วยของท่านในการพัฒนาเส้นทาง (Pathway) สู่ความสามารถที่หลากหลายอันเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เมื่อได้ทำการสมัครเพื่อเข้าใช้งานบริการของ Achieve เว็บไซต์ แอปพลิเคชันซอฟท์แวร์ (ทั้งหมดเรียกว่า "บริการของ Achieve" หรือ "บริการนี้") หรือเข้าถึงเนื้อหาหรือสาระใด ๆ ซึ่งเผยแพร่โดย Achieve ผ่าน "บริการนี้" หมายความว่า ท่านกำลังเข้าทำข้อตกลงที่จะผูกพันตนกับ Achieve ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ที่ด้านล่างของเอกสารนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะถือเป็นเงื่อนไขการเข้าใช้บริการของเราเพื่อสิทธิประโยชน์ของทุกท่าน

2.) คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ เมื่อมีการใช้ในเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข ฯ “Achieve” หมายถึง ผู้ให้บริการ คอร์สเรียนออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ มีการจัดชุดวิชาให้ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ และศักยภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้าสู่ระบบของ Achieve เพื่อซื้อบริการ   ทดลองใช้ระบบ ทดลองเรียนเนื้อหา หรือใช้บริการอื่น ๆ ของ Achieve “สมาชิก” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทาง Achieve “เนื้อหา” หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ โดยจะอยู่ในรูปของข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม” หมายถึง เอกสารที่ออกหรืออัพโหลดซึ่งเกี่ยวกับบริการ ภายใต้ชื่อ “ข้อตกลง”, “แนวทางปฏิบัติ”, “นโยบาย” และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

3.) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ” สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.chulamoocachieve.com/privacy-policy  ในหัวข้อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด จะต้องแจ้งเรื่องกับทาง Achieve เพื่อขอลบข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เคยซื้อไว้กับทาง Achieve ซึ่งข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะควบคุมการใช้งานข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในขณะที่ใช้งาน รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านและศึกษานโยบายเพิ่มเติมได้ที่ Cookies Policy

4.) การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

“ผู้ใช้บริการ” ต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Achieve ก่อนจะเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของ Achieve การยอมรับข้อตกลงดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้

5.) การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทาง Achieve ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ตามวันที่ที่ประกาศไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ประกาศการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงจากช่องทางที่ให้ไว้ในกับทาง Achieve หรือ ในเว็บไซด์ในส่วนของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Achieve” และ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยจะอ้างว่าไม่ทราบมิได้บริการของ Achieve จะถูกใช้เพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ซึ่งหมายถึงตัวผู้ใช้บริการหรือสมาชิกเองเท่านั้น นอกเหนือไปจากนั้นผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่นำเนื้อหาของบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ไปลอกเลียน ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการสนับสนุนทางการเงินใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Achieve

6.) การสมัครสมาชิก (Sign Up)

เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” มีการสมัครสมาชิกกับทาง Achieve ถือว่าผู้ใช้บริการอนุญาตให้มีการเก็บข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของบริการ รวมไปถึง วิชาเรียนที่ลงเรียน การเข้าถึงระบบ ความสนใจในวิชาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ โดยให้ถือเป็นสิทธิของ Achieve ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องขออนุญาต และ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่มีสิทธิในการเข้าถึงตลอดจนร้องขอข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้ผ่านการอนุญาตจาก Achieve ในส่วนของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้บริการของ Achieve “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่ในการเก็บรักษาไว้ด้วยตนเอง โดยทาง Achieve จะถือว่าผู้ที่เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องจากช่องทางการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เป็นตัวของ “ผู้ใช้บริการ” เอง หากมีการใช้งาน หรือสั่งซื้อสินค้าและบริการจากทาง Achieve ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องใด ๆ จากการถูกผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวผู้ใช้บริการมาใช้เข้าระบบ ผู้ใช้งานต้องไม่ยินยอมให้มีผู้ใช้งานอื่นมาใช้งานในชื่อสมาชิกหรือชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ อาทิเช่น การดูเนื้อหา เป็นต้น โดยจะยินยอมให้ยกเลิกใบรับรอง จากระบบของ “Achieve” ทั้งหมดและไม่เรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ หากถูกตรวจพบกระทำการดังกล่าว

7.) สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ทาง Achieve เคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันที่เป็นพันธมิตร เนื้อหาทั้งหมดในช่องทางสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อความ รูปภาพ ข้อมูล ความคิดเห็น แผนผัง ฐานข้อมูล กราฟฟิก รูปถ่าย ภาพ เสียงหรือรูปแบบไฟล์เสียง ซอฟต์แวร์ ยี่ห้อและ HTML ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Achieve หรือสถาบันที่เป็นพันธมิตร หรือผู้ใช้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และจะไม่มีการดาวน์โหลด คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ พิมพ์หรือแจกจ่ายในลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่ท่านจะ ดาวน์โหลดและ/หรือสั่งพิมพ์สำเนาเนื้อหาสาระดังกล่าวเพื่อใช้เองโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่เพื่อการค้าหรือจุดประสงค์อื่นผู้สอน ผู้เขียนหลักสูตร เเละ ทาง Achieve ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้หรือเลิกใช้บัญชีของผู้ใช้บริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ Achieve จะไม่มากไปกว่าจำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของทาง Achieve เท่านั้น

9.) การยกเลิกการใช้สินค้า

สิทธิในการยกเลิกบริการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบริการเท่านั้นโดยหากบริการไหนไม่มีระบุเรื่องดังกล่าวจะมีเงื่อนไขดังนี้

1.) “ผู้ใช้บริการ” มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อที่ผิดพลาดจากระบบ หรือตัวผู้ใช้งานเอง ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตกลงสั่งซื้อโดยจะต้องมีการเข้าใช้บริการไม่เกินไปกว่า 1 ใน 10 ของบริการ นับตามเนื้อหาหลักของบริการไม่รวมไปถึงบริการเสริมอื่น ๆ

2.) การยกเลิกบริการ ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ทาง Achieve ทราบและทำตามเงื่อนไขที่ทาง Achieve กำหนดสำหรับการเลิกบริการ โดยถ้า “ผู้ใช้บริการ” ไม่ทำตามหรือไม่ให้ความร่วมมือตามข้อกำหนด การยกเลิกบริการนั้น ๆ ของผู้ใช้บริการ จะถือเป็นโมฆะ และไม่สามารถยกเลิกบริการดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีผลถาวร

3.) การปฏิเสธรายการจากการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือมีการโอนเงินคืน อาจเป็นเหตุให้ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธนั้น

10.) การชำระเงิน และ ข้อมูลการออกใบเสร็จ

การชำระเงิน และ ข้อมูลการออกใบเสร็จ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบริการเท่านั้นโดยหากบริการไหนไม่มีระบุเรื่องดังกล่าวจะมีเงื่อนไขดังนี้

1.) “ผู้ใช้บริการ” จะได้รับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ภายใน 30 วันหลังจากตกลงสั่งซื้อโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามที่ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ขณะสั่งซื้อสินค้าหรือชำระเงิน

2.) “ผู้ใช้บริการ” ที่เป็นบริษัท หรือ นิติบุคคล มีสิทธิแก้ไขรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และ ขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายใน 3 วันหลังจากตกลงสั่งซื้อหรือชำระเงินโดยจะต้องติดต่อ [email protected] เพื่อแจ้งความจำนงพร้อมแนบเอกสาร (หนังสือรับรองบริษัท/ ภพ.20/ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร/ ใบยืนยันการชำระเงิน) อย่างครบถ้วน

3.) “ผู้ใช้บริการ” ที่เป็นบริษัท หรือ นิติบุคคล จะได้รับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากจำนวนเงินมีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง) โดยการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุ โดยผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนขั้นต่ำ 50 บาท หรือ ตามที่ธนาคารเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ กรณีที่เงินคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่ำกว่า 50 บาท ผู้ใช้บริการสามารถมารับเงินสดได้ที่ Achieve ทุกวันพุธ เวลา 10:30-11:30 น. (หากตรงวันหยุด หรือ วันนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) ภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หากเกินเวลาที่กำหนด ทาง Achieve ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนเงินภาษี ณ ที่จ่าย เอกสารในการรับเงินมีดังนี้ 1.ใบยืนยันการชำระเงิน 2.หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย 3.ใบมอบอำนาจในการรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ โดยลงนามจริง(สด)

CONTACT US
ติดต่อเรา

ฝ่ายนำเสนอการเรียนรู้
Achieve Sales

[email protected]

ฝ่ายดูแลผู้เรียน
Achieve Support

[email protected]

LINE Official
@achieveplus