PRIVACY POLICY
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1.) วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลคืออะไร

ข้อมูลระบุตัวตน (Personally Identifiable Information) คือ ข้อมูลที่ใช้ในการบ่งบอกถึงตัวตนของบุคคลในการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ชื่อ เเละอีเมล ซึ่งการให้บริการต่าง ๆ ผ่านเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 จะต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตนหลาย ๆ รูปเเบบที่มากไปกว่าชื่อ เเละอีเมล เช่น การชําระเงินจะใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ส่งไปให้ผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 โดยตรง

2.) เราใช้ข้อมูลระบุตัวตนไปทําอะไรบ้าง

การให้บริการเเละการใช้เว็ปไซต์ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเวลาลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์ เพื่อสามารถเข้าไปใช้บริการของเรา เช่น การลงทะเบียนเรียน การติดต่อ Teaching Assitant และการเข้าไปดูเนื้อหาวิชาเรียนได้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนเรียนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของการใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา

การสื่อสารกับทีมงาน Achieve เราจะใช้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณเพื่อจะตอบคําถามหรือข้อสงสัยผ่านช่องทางอีเมลหรืออื่น ๆ และให้ถูกต้องตามนโยบายการใช้ข้อมูล เราจะทําการเก็บข้อมูลที่สื่อสารกับคุณ เช่น การกดลิงก์ผ่านอีเมล เพื่อจะใช้เป็นการช้อมูลอ้างอิงในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสาร ให้ใบประกาศนียบัตร

การอัพเดท เราจะใช้ข้อมูลระบุตัวตนเพื่อส่งข้อมูลอัพเดทหรือข่าวสารของเราผ่านอีเมล เมื่อคุณลงทะเบียนในระบบเรา เราจะสื่อสารให้คุณรับทราบเมื่อมีอัพเดท การเปลี่ยนเเปลงในนโยบายเเละเงื่อนไขการใช้บริการตามกฏหมาย

การเรียน เราจะใช้ข้อมูลการเรียนของคุณ เช่น กระบวนการเรียน คะเเนนสอบ การบ้าน และบทสนทนาตอบคําถามในห้องสนทนาให้ทางทีม Teaching Assistant มาตรวจงาน เเละให้คะเเนนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ข้อมูลการเรียนจะใช้เป็นข้อประเมินความเหมาะสมของการมอบใบประกาศนียบัตร

การยืนยันตัวตน คุณสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับประกาศนียบัตรจาก CHULA MOOC Achieve เราจําเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณเพิ่มเติมสําหรับวิชาที่จําเป็นต้องชําระเงิน เช่น บัตรประชาชน Passport หรือรูปถ่าย หลังจากที่ดําเนินการยืนยันเรียบร้อย เราจะลบข้อมูลที่คุณได้ส่งให้เราเพิ่มเติมออกจากระบบ

การวิจัยและพัฒนา เราจะใช้ข้อมูลทั่วไป เช่น อาชีพ อายุ เพศ หรือ การศึกษา เเละข้อูลการเรียนในระบบเช่น คะเเนนสอบ การบ้าน การสื่อสารในห้องสนทนา ผลสํารวจ เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ หรือ ผลิตภัณฑ์การเรียนรู้อื่น ๆ ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) เราจะใช้ข้อมูลระบุตัวตนเเละข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อทําการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งรวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดของสินค้าการเรียนใหม่ ๆ หรือการเเนะนําการเปลี่ยนเเปลงในการให้บริการ เราจะสื่อสารข้อมูลส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซต์ ผ่านอีเมล หรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3

3.) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เราให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้มาตราการรักษาความปลอดภัยในด้านการบริหารจัดการเเละเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของคุณให้บุคคลที่ 3 ที่ไม่ได้ระบุใน Privacy Policy นี้ ยกเว้นในกรณีที่การเปิดเผยเป็นสิ่งจําเป็นตามข้อบังคับของหลักกฏหมาย เช่น กรณีที่มีเหตุคุกคามต่อความปลอดภัยของคุณ

เราขอเเนะนําให้คุณปกป้องข้อมูลการเข้าระบบอย่างระมัดระวังที่สุด การใช้ระบบออนไลน์มีความเสี่ยงเสมอ และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลระบุตัวตนของคุณได้ โดยที่ผู้ให้บริการภายนอก เเละเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถหาทางหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของเราหรือดักการรับส่งข้อมูลของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต

4.) เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เราจะรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนที่คุณผ่านเว็บไซต์เราหรือผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ซึ่งเเบ่งออกมาเป็นสามเเบบ คือ
  - เเบบเเรก ข้อมูลที่คุณระบุไว้เอง เช่น ข้อมูลตอนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือ ข้อมูลเเบบสอบถาม ข้อมูลลงทะเบียนเว็บไซต์บุคคลที่ 3 เเละข้อมูลการสื่อสาร เป็นต้น
  - เเบบที่สอง ข้อมูลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น ข้อมูลตอบคําถาม ข้อมูลการบ้าน ข้อมูลคะเเนนสอบ หรือ ข้อมูลสนทนาในห้องเรียน เป็นต้น
  - เเบบที่สาม ข้อมูลที่เก็บโดยวิธีอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เเละข้อมูลระบบ เป็นต้น

การลงทะเบียนบัญชีการใช้งานในเว็บไซต์ ในการลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์ หรือการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ฟังก์ชั่นการลงทะเบียนเรียนหรือติดต่อเรา ทางเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดซึ่งรวมไปถึง ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ อีเมล เเละวันเกิด

การได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสมบูรณ์ (Certificate of Completion) สําหรับวิชาที่ลงทะเบียนฟรี คุณสามารถได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการเรียนจบเเบบสมบูรณ์ โดยที่ทางเราจะใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนคุณที่เป็นข้อมูลทางราชการเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น ทั้ง อีเมลเพื่อจัดทําเเละส่งใบประกาศนียบัตรให้ทางคุณได้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบประกาศนียบัตร สามารถไปสอบถามข้อมูลได้ใน FAQ

ข้อมูลการสํารวจ (Survey Data) เราจะจัดทําแบบสำรวจให้ผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะจัดทําผ่านเว็บไซต์หรือบุคคลที่ 3 โดยเราจะใช้ข้อมูลบุคคลเพื่อบ่งบอกคนที่จะได้ทําการสํารวจ ข้อมูลที่เก็บ รวมไปถึง อาชีพ การศึกษา ที่มา เเละอื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาระบบเเละหลักสูตรของ Achieve

ข้อมูลการสื่อสารโดยตรง (Customer Support) ทางเราจะใช้ข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เพื่อระบุตัวตนของคุณ เพื่อที่จะตอบคําถามเเละข้อสงสัยของคุณในช่องทางที่สะดวกที่สุด

ข้อมูลในห้องสนทนาเเละข้อมูล 3rd Party Sites (Forums and 3rd Party Sites) ในระบบการเรียนของ Achieve จะประกอบไปด้วยการใช้ห้องสนทนาเพื่อการถามคําถาม การสนทนา ผู้เรียนจะต้องระบุข้อมูลเพื่มเติมเพื่อที่จะเข้าใช้ห้องสนทนาของเว็บไซต์หรือของบุคคลที่ 3 เช่น Facebook โดยข้อมูลที่ต้องระบุจะรวมไปถึงชื่อเเละอีเมลของคุณ ในกรณีที่ทาง Teaching Assitant หรือ Customer Service Staff ของเราจะใช้ช่องทางห้องสนทนานี้ในการตอบคําถามเเละข้อสงสัย หรือ ให้การบริการ ทางเราจะใช้ข้อมูลระบุตัวตน (Personally Identifiable Information) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อที่จะดําเนินการคําร้องขอที่คุณส่งมาให้เราโดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณเองหรือข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น ๆ ในห้องสนทนา หากคุณมีช้อสงสัย ระเบียบการประพฤติ สามารถอ้างอิงข้อกำหนดในการให้บริการ (Terms of Service) ของเรา

ข้อมูลการชําระเงิน (Payment Information) เราจะเปิดบริการให้ชําระเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น ๆ (3rd Party Service Provider) โดยที่เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่เก็บเรียกเงิน ที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลบัตรเครดิต ให้ผู้ให้บริการเพื่อดําเนินการการชําระเงินอย่างเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของคุณ ทางเราจะไม่บันทึกข้อมูลบัตรเครดิต เช่น เลขบัตรเครดิต เเละหมายเลขการรับรองความถูกต้องไว้ในระบบ

ข้อมูลการเรียน (Class Information) เวลาคุณเรียนคอร์สออนไลน์ของ Achieve จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลการเรียนเช่น กระบวนการเรียน คะเเนนสอบ คําตอบของคุณ งานที่ส่ง เเละอื่น ๆ เพื่อให้ทาง Teaching Assitant ประเมินคะเเนนเเละระบบมาประมวลความคืบหน้าของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเเบบอัตโนมัติผ่าน Learning Management System ของ Achieve เนื่องจากที่ระบบของ Achieve ใช้ Pre-requisite System หรือ การบังคับให้เรียนบางส่วนก่อน ในหลักสูตรการเรียนของเรา จึงจะต้องใช้ข้อมูลการเรียนมาจัดทําใบประกาศนียบัตรให้คนเรียน

ข้อมูลการใช้งาน (Usage Information) เวลาคุณเรียนคอร์สออนไลน์ของ Achieve จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานเเละข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้เรียนเเบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ เเละ Learning Management System ของ Achieve ข้อมูลตัวอย่างเช่น Click Rate, Page Exits, Session Time เเละอื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการให้บริการผ่านระบบเรา

ข้อมูลระบบเเละข้อมูลภูมิศาสตร์ (System Information) เวลาคุณเรียนคอร์สออนไลน์ของ Achieve จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลระบบแบบอัตโนมัติ เช่น IP Address, Device Type, Operating System เเละข้อมูลระบบอื่น ๆ โดยที่ทางเราจะนํา IP Address ไปนําไปประมวลตําเเหน่งภูมิศาสตร์ของผู้เรียน

5.) การอัพเดทหรือลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้

  - คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลระบุตัวตน และยืนยันว่าข้อมูลนั้นยังคงเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าหากข้อมูลระบุตัวตนไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในระบบเราได้โดยตรง
  - คุณมีสิทธิในการลบข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บไว้ในระบบ เช่น ข้อมูลการเรียน เเละข้อมูลการใช้งานออกจากระบบ
  - คุณสามารถส่งคําเรียกร้องมาทางทีม Achieve เราจะดําเนินการลบข้อมูลออกจากระบบภายในเวลาที่กําหนดไว้ เเต่การลบข้อมูลจะส่งผลต่อสิทธิการได้รับใบประประกาศนียบัตร หรือสถานะของประกาศนียบัตรที่คุณได้รับในอดีต หากคุณสงสัยเงื่อนไขการใช้บริการรับประกาศนียบัตร เราเเนะนําให้คุณทบทวนเงื่อนไขนี้ในข้อกำหนดในการให้บริการ (Terms of Service)
   นอกจากนี้คุณมีสิทธิในการปฏิเสธข้อมูลที่เราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ส่งให้คุณ โดยการติดต่อเรา

CONTACT US

ติดต่อเรา

ฝ่ายนำเสนอการเรียนรู้
Achieve Sales

[email protected]

ฝ่ายดูแลผู้เรียน
Achieve Support

[email protected]

LINE Official
@achieveplus