THINKING LIKE A PROGRAMMER PATHWAY

คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาแห่งอนาคต

หลักสูตรอบรมรวม 40 ชั่วโมงประกอบด้วย 2 รายวิชา 7 บทใหญ่ 38 คลิปย่อย วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น
Pathway Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Pathway Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย
สมัครเรียน

ราคา 5,500 บาท
จำกัดระยะเวลาเรียน 3 เดือน


THINKING LIKE A PROGRAMMER
PATHWAY

คิดอย่างเป็นระบบ ด้วยภาษาแห่งอนาคต

ราคา
5,500 บาท

จำกัดระยะเวลาเรียน
3 เดือน

หลักสูตรอบรมรวม 40 ชั่วโมงประกอบด้วย 2 รายวิชา 7 บทใหญ่ 38 คลิปย่อย วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น
Pathway Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Pathway Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

สมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร


Course 1 : Computational Thinking and My First Code


เรียนรู้ความหมายของการคิดเชิงคำนวณ พร้อมทั้งเครื่องมือขั้นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ฝึกปฏิบัติจริงผ่านตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

Course 1 : Computational Thinking and My First Code


เรียนรู้ความหมายของการคิดเชิงคำนวณ พร้อมทั้งเครื่องมือขั้นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ฝึกปฏิบัติจริงผ่านตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยทักษะเเห่งโลกอนาคต

THINKING LIKE A PROGRAMMER คืออะไร

ชุดวิชาสำหรับผู้เริ่มต้นต้องการเขียนโค้ด ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย โดยมีเนื้อหาเริ่มจากการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและคิดแบบใช้ตรรกะ ก่อนเริ่มเขียนโค้ดผ่านภาษาโปรแกรม Python เพื่อให้สามารถสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามต้องการ จนสามารถต่อยอดเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในชีวิตประจำวันได้

ประโยชน์ของ THINKING LIKE A PROGRAMMER

การคิดอย่างเป็นระบบนั้นมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน เพราะช่วยฝึกทักษะทางความคิดเเละฝึกการเเก้ปัญหาเชิงตรรกะจากการนำข้อมูลจำนวนมากเเละซับซ้อนมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้วางแผนการทำงานในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น บุคคลทั่วไป, นักเรียน, อาจารย์, ผู้ปกครอง และ ผู้ประกอบการ เป็นต้น


ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ ตั้งแต่การชำระเงินเสร็จสิ้น โดยจะมีเวลาเรียน 3 เดือน โดยผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ ฝึกฝน ทบทวน และทำแบบทดสอบ (Pretest / Posttest / Quiz และ Pathway Test) ให้ครบเวลาใดก็ได้ภายใน 3 เดือนนั้น


เมื่อสอบ Pathway Test เสร็จและสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการชำระเงิน ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะอนุมัติประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ พร้อมลงลายนาม หลังจากนั้นผู้เรียนจะสามารถรับประกาศนียบัตรได้ในรูปแบบไฟล์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.chulamoocachieve.com

OUR INSTRUCTORS
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ผศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา
Asst.Prof.Dr.Jaruloj Chongstitvatana
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี
Asst.Prof.Dr.Dittaya Wanvarie
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา
Asst.Prof.Dr.Jaruloj Chongstitvatana
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี
Asst.Prof.Dr.Dittaya Wanvarie
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


FAQ
คำถามที่พบบ่อยCONTACT US
ติดต่อเรา

ฝ่ายนำเสนอการเรียนรู้
Achieve Sales

[email protected]


ฝ่ายดูแลผู้เรียน
Achieve Support

[email protected]


LINE Official

@achieveplus

Facebook Page:

Achieve.Plus