ATTACKING THE REAL WORLD WITH PYTHON COURSE

ประยุกต์ใช้ไพธอน กับโลกเเห่งความเป็นจริง

หลักสูตรอบรมรวม 10 ชั่วโมงประกอบด้วย 1 รายวิชา 8 บทเรียน 16 คลิปย่อย วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น
Course Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Teaching Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย
สมัครเรียน

ราคา 4,500 บาท
จำกัดระยะเวลาเรียน 3 เดือน


ATTACKING THE REAL WORLD WITH PYTHON
COURSE

ประยุกต์ใช้ไพธอน กับโลกเเห่งความเป็นจริง

ราคา
4,500 บาท

จำกัดระยะเวลาเรียน
3 เดือน

หลักสูตรอบรมรวม 10 ชั่วโมงประกอบด้วย 1 รายวิชา 8 บทเรียน 16 คลิปย่อย วิดีโอสั้น กระชับ ตรงประเด็น
Course Learningเนื้อหาหลักสูตรเริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติ จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง
Teaching Assistantผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการเรียน 7 วันต่อสัปดาห์ (9:00-21:00 น.)
รับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

สมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร


Attacking the Real World with Python


เรียนรู้การเเก้ปัญหาผ่านโจทย์เเละกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วยเครื่องมือโปรแกรมภาษา Python เเละสามารถนำกรณีศึกษาต่าง ๆ จากบทเรียนมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจได้


Course Assessment : ATTACKING THE REAL WORLD WITH PYTHON


เราได้เตรียมแบบทดสอบย่อย (Quiz) และ แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เพื่อวัดระดับความรู้สำหรับการรับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) โดยมีเกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมเรียน (Course Progress) เท่ากับ 100% และ มีคะแนน Quiz และ Post-Test รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 70%


Attacking the Real World with Python


เรียนรู้การเเก้ปัญหาผ่านโจทย์เเละกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วยเครื่องมือโปรแกรมภาษา Python เเละสามารถนำกรณีศึกษาต่าง ๆ จากบทเรียนมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจได้


Course Syllabus
เวลาเรียนรู้ รวมทำโปรเจกต์ และแบบฝึกหัด ประมาณ 10 ชั่วโมง 16 คลิป

เรียนรู้การใช้ไพธอน สู่การประยุกต์ใช้จริง

ATTACKING THE REAL WORLD WITH PYTHON คืออะไร

คือ รายวิชาสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python เพื่อเเก้ปัญหาในเชิงธุรกิจเเละในชีวิตประจำวัน โดยคอร์สเรียนนี้จะเน้นการวิเคราะห์เเละการปฏิบัติจริงในเชิงธุรกิจเเละในชีวิตประจำวัน ประกอบไปด้วย 8 บทเรียน ได้เเก่ การใช้วิธี Monte Carlo หาค่าทางคณิตศาสตร์, การสั่งงาน AI ในโลกเสมือนจริงด้วย OpenAI Gym, งานด้าน optimization เพื่อวางแผนจัดการทรัพยากรต่าง ๆ (Risk Management), การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5, การทดลองสร้าง Search Engine, การสร้าง Machine Learning Model อย่าง Neural Networks, การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจาก Kaggle เเละการนำเสนอแผนภาพข้อมูลผ่านไลบรารี Seaborn เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงที่มาเเละหลักการของปัญหาในโปรเจกต์นั้น ๆ เเละนำมาลองปฏิบัติจริงผ่านการใช้เครื่องมือพื้นฐานและไลบรารี (Library) ต่าง ๆ ในภาษา Python ได้

ประโยชน์ของ ATTACKING THE REAL WORLD WITH PYTHON

การสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python นั้นมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่สนใจหรือทำงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลภาพ ปัญญาประดิษฐ์ เเละการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งภาษา Python ยังเป็นภาษาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรเเกรม หรือผู้ที่มีทักษะการเขียนโปรเเกรมด้วยภาษาอื่น ๆ อยู่เเล้วเเละต้องการเปลี่ยนมาใช้ภาษา Python


ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ ตั้งแต่การชำระเงินเสร็จสิ้น โดยจะมีเวลาเรียน 3 เดือน โดยผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ ฝึกฝน ทบทวน และทำแบบทดสอบ (Pretest / Posttest / Quiz) ให้ครบเวลาใดก็ได้ภายใน 3 เดือนนั้น


หลังจากทำเเบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ (Course Assessment) เสร็จ ผู้เรียนจะสามารถรับประกาศนียบัตรได้ในรูปแบบไฟล์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.chulamoocachieve.com/dashboard

OUR INSTRUCTORS
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
Asst.Prof.Dr.Sukree Sinthupinyo
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
Asst.Prof.Dr.Sukree Sinthupinyo
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


FAQ
คำถามที่พบบ่อยCONTACT US
ติดต่อเรา

ฝ่ายนำเสนอการเรียนรู้
Achieve Sales

[email protected]


ฝ่ายดูแลผู้เรียน
Achieve Support

[email protected]


LINE Official

@achieveplus

Facebook Page:

Achieve.Plus